Cześć!

Nazywam się Karol Czapik jestem konsultantemdoradcą i Interim Project Managerem. Wspieram menedżerów, kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz przedsiębiorców w efektywnym prowadzeniu projektów i transformacji kultury pracy w ich organizacji.

Kim jestem

Jestem menadżerem z ponad 12 letnim doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów w firmach o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak e-commerce, logistyka, e-mobility, IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, OZE i R&D. W swojej karierze zawodowej był wolontariuszem, sprzedawcą, w-ce Prezesem i fundatorem Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Activus Promptus, oraz kierownikiem Biura Zarządzania Projektami w ostatniej firmie InPost S.A

Zarządzanie zespołami, projektami, zmianami – każde z tych pojęć zawiera bardzo ważny wspólny mianownik: ludzi.

Zobacz cały manifest

Choć zarządzaniem projektami zajmuję się od dekady, każdego dnia jestem niezapisaną kartką. Oznacza to, że nie podążam mechanicznie za utartymi schematami, mam głowę otwartą na nowe rozwiązania, a w mojej naturze nie leży spoczywanie na laurach. Moją pasję zarządzania projektami i dobrymi praktykami łączę z bogatą, ciągle rosnącą listą odbytych szkoleń w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zmianą.

Aktywnie współpracuję przy:

Mentor w KMS Kraków

Jestem Mentorem w Fundacji Kraków Miastem Startupów, której celem jest wspieranie startupów poprzez budowanie relacji między nimi a biznesem, administracją rządową i uczelniami wyższymi. Fundacja podejmuje także działania szkoleniowe i edukacyjne dla osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Doradca AMI Karol Czapik

Jestem doradcą w Akademii Menadżera Innowacji (to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program kierowany jest do przedsiębiorców (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa),właścicieli oraz pracowników firm. Podstawą merytoryczną programu jest usankcjonowane przez Komisję Europejską narzędzie diagnostyczne Innovation Health Check (IHC).

Współpraca z FlexiProject

Aktywnie współpracuję przy rozwoju i popularyzacji kompleksowego narzędzia wspierającego skuteczne zarządzanie projektami w organizacjach – systemu FlexiProject. Wspólnie budujemy świadomość przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kompetencji zarządzania projektami oraz wsparcia dla biznesu jakie oferuje nowoczesna technologia.

W działaniach Stowarzyszenia Service Process Improvement Network (SPIN), w celu promowania idei ciągłego doskonalenia, zarówno na poziomie biznesowym jak i indywidualnym w obszarach Lean Management, Six Sigma, Kaizen, RPA, BI oraz zarządzaniem procesowym w sektorze usługowym poprzez tworzenie konferencji, meetupów i spotkań otwartych w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Współpraca - IPMA Polska- EFEKT PMO - Project manager, konsultant PMO

Jestem członkiem organizacji międzynarodowej związanej z zarządzaniem projektami, zarządzaniem strategicznym i zmianą IPMA Polska: International Project Management Association (IPMA)  oraz Asesorem w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt: Polish Project Excellence Award.

Obszary specjalizacji:

  • Zarządzanie projektami, programami i portfelami

  • Consulting / Doradztwo

  • Planowanie strategiczne

  • Wdrażanie i optymalizacja systemów IT

  • Planowanie operacyjne

  • Zarządzanie ryzykiem

  • Zarządzanie projektami zagrożonymi

  • Budowanie i zarządzanie zespołami

  • Organizacje Non-profit

Obszary specjalizacji EFEKT PMO

Zaufali mi

Współpraca InPost - zarządzanie projektami - EFEKT PMO
Columbus Energy - referencje - EFEKT PMO
Opennet.pl - referencje - EFEKT PMO
SYSAdvisors rekomendacje dla Karol Czapik
Referencje dla EFEKT PMO

Zobacz mój kompletny profil zawodowy oraz referencje na portalu:

LinkedIn

Chcesz ze mną pracować?

Odwiedź zakładkę „Co mogę dla Ciebie zrobić?”. Zachęcam również do poznania metodyki mojego działania – odwiedź „Jak możemy współpracować”!

Moje certyfikaty

EFEKT PMO - PRINCE2 Foundation - certyfikat - zarządzenie projektami
EFEKT PMO - PRINCE2 PRACTITIONER - certyfikat - zarządzenie projektami
EFEKT PMO - IPMA LEVEL D CERTIFIED - certyfikat - zarządzenie projektami
EFEKT PMO - APMGInternational Agile PM Practitioner - certyfikat
EFEKT PMO - M_o_R - certyfikat - zarządzenie projektami
EFEKT PMO - APMGInternation AgileBa certyfikat - zarządzenie projektami
EFEKT PMO - APMGInternational - Change Managment - certyfikat
EFEKT PMO - MSP certyfikat - zarządzenie projektami
ITIL Karol Czapik
PPM
Facilitation
Certyfikat Karol Czapik z Lean Leadership