Konsultacje - spotkajmy się i porozmawiajmy

Pierwsze konsultacje trwają 30 minut, a ich koszt – 60 zł – w całości przeznaczam na cele statutowe fundacji, którą wspieram.

Wybierz termin spotkania

    Data i godzina są orientacyjne, szczegóły zostaną ustalone indywidualnie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.