Interim Project Manager

Project Manager

Każdy nowy projekt w firmie to wielka szansa, ale i ogromne wyzwanie. Tworzenie nowych struktur, rozszerzanie działalności czy też jej reorganizacja wiąże się z pewnym ryzykiem. Mądrze prowadzone projekty pozwalają przedsiębiorstwu na rozwinięcie skrzydeł, poprawę kondycji finansowej czy pozyskanie nowych rynków. Źle prowadzone projekty często przyczyniają się do osłabienia kondycji finansowej, a nawet wizerunku naszej marki. Właśnie dlatego przydatne okazać się może wsparcie z zewnątrz.

Jako kierownik projektu zadbam o to, by założony cel został osiągnięty jak najkrótszą drogą i by oczekiwany rezultat spełniał wszystkie wcześniej ustalone założenia.

IT Project Manager

Projekty informatyczne w przedsiębiorstwie to zwykle rozwiązania kluczowe, poprawiające funkcjonowanie istotnych obszarów naszej firmy. Od jakości ich wdrożenia zależy zatem bardzo wiele. W przypadku poprawnie wykonanej pracy projekt zwykle zacznie szybko owocować i przynosić konkretne korzyści.

Posiadam duże doświadczenie jako IT projekt manager, oferuję profesjonalne podejście na każdym kroku i organizację i nastawienie na cel. Dzięki mojemu doświadczeniu zaoferować mogę wsparcie również na etapach kompletowania zespołu oraz przygotowywania koncepcji wstępnych dla rozwiązania informatycznego.

PMO Manager

Niepowodzenia przy tworzonych i wdrażanych w biznesie projektach mogą być dość kosztowne i ważyć na kondycji naszego przedsiębiorstwa. Zarządzanie projektami jest zatem jednym z kluczowych obszarów działania, na których powinniśmy się skupić w naszej firmie.

Jako PMO Manager planuję i organizuje projekty w ramach przedsiębiorstwa wedle wspólnie ustalonego harmonogramu prac. Wysoki poziom umiejętności analitycznych pozwala mi na szybkie i trafne wyciąganie wniosków we wszystkich powierzonych mi zadaniach. Podejmuję szereg działań organizacyjnych, również konsultacji eksperckich i przygotowywania zespołów do pracy.

Zarządzanie firmą

Usługi zarządzania firmą potrzebne są przy dynamicznych przemianach w jej strukturze, a także w sytuacjach kryzysowych. Również w przypadku braku rozwiązań wspierających organizację pracy, przydatne może okazać się skorzystanie z mojego wsparcia.

Zaproponuję i przygotuję do wdrożenia odpowiednie rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości organizacji firmy w jej wnętrzu, co także przełoży się na wyniki sprzedażowe czy chociażby odbiór przez konsumentów. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu będę w stanie działać na płaszczyźnie informatycznej, jak również dzielić się wiedzą z zakresu zarządzania.

Zarządzanie portfelem

Zarządzanie portfelem w przypadku przedsiębiorstw ma bardzo istotne znaczenie w kwestii rozwoju firmy i kierunkowania jej rozwoju. Celem zarządzania portfelem jest rzecz jasna zminimalizowanie ryzyka ponoszonych strat przy różnych projektach i inwestycjach oraz maksymalizowanie zysków, które dane inwestycje mogą przynieść. Odpowiednia strategia w tym zakresie pozwala na doskonałe operowanie budżetem firmowym (jak również osobistym) i wykorzystanie maksimum swojego potencjału finansowego.

Przykładam szczególną uwagę do analizy zagrożeń oraz szans wynikających z danych inwestycji, a także sięgam po aktualnie najlepsze rynkowe analizy i rozwiązania technologiczne pozwalające na jeszcze lepsze zarządzanie finansami.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami w ujęciu przedsiębiorstw to kluczowy dla płynności działania i rozwoju obszar, który wpływa bardzo zauważalnie na kondycję naszej firmy i to jak jest ona postrzegana na zewnątrz. Choć procesy odbywające się w ramach naszej struktury zwykle są niezauważalne na przykład przez naszych klientów, to już końcowe produkty, które często są wynikiem przeprowadzonych procesów, są wizytówką naszej firmy.

W organizacji zarządzania procesami podejmuję działania analityczne, a także wdrożeniowe – przygotowuję plan działania oraz wdrażam odpowiednie rozwiązania informatyczne (ERP) przygotowane dokładnie pod wymagania danej firmy.

Zarządzanie projektami

Od tego, w jaki sposób zarządzamy prowadzonymi przez nas projektami zależy w firmie bardzo wiele. Jeżeli przedsiębiorstwo jest poprawnie zorganizowane, a projekty działają płynnie, odbija się to pozytywnie na kondycji finansowej. Jeżeli natomiast pojawiają się nieprawidłowości, a rozwiązania są nietrafione, liczyć musimy się z problemami, również natury finansowej.

Jako wykwalifikowany manager z dużym doświadczeniem wspieram Twój biznes w zarządzaniu projektami w taki sposób, by przynosiły one maksimum korzyści, przy możliwie jak najmniejszym obciążeniu firmy. Swoją opieką obejmuję cały proces zarządzania od początkowych faz zamysłu, po wykonanie całości pracy przez poszczególne zespoły projektowe.

Zarządzanie projektem IT

Dzięki projektom IT firmy bardzo dynamicznie się rozwijają i zmieniają. Również wiele firm posiada działy informatyczne, które stanowią technologiczny kręgosłup danego przedsiębiorstwa. Projekty wykonywane przez te działy są często kluczowe dla działania naszej firmy i właśnie dlatego powinniśmy szczególnie dobrze o nie zadbać.

Lata doświadczeń pozwalają mi na zarządzanie projektami IT zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach, organizacjach czy też strukturach. Dzięki wykorzystaniu swojej wiedzy z zakresu zarządzania wszystkie projekty są doskonale zaplanowane, a poszczególne zespoły projektowe wykonują swoje zadania niezwykle solidne i ekspresowo.

Jakie korzyści wiążą się z tym modelem współpracy?

1. Otrzymujesz wiedzę ekspercką.

Projekt jest realizowany przez rzetelnego Kierownika Projektu (PM) o odpowiednich kwalifikacjach. Obiektywne podejście zewnętrznego eksperta to wartość dodana nie tylko dla projektu, ale i środowiska projektowego Twojej organizacji.

2. Oszczędzasz pieniądze.

Brak kosztów rekrutacji i oszczędności przy zatrudnieniu. Płacisz tylko za realny czas poświęcony na realizację projektu.

3. Oszczędzasz czas.

Bazując na sprawdzonych sposobach i najlepszych praktykach, oszczędzam najwyższą wartość: Twój cenny czas.